چاپ پاکت سفارشی

تقریبا تولید و چاپ پاکت در انواع ایستاده، سه طرف دوخت و بغل کاست در هر سایز و با کیفیت عالی چاپ برای شما امکان پذیر است. اما مهمترین بخش کار تشخیص درست نیاز شما برای بسته‌بندی می‌باشد. محدودیت تیراژ چاپ در تکنیک‌های چاپ فلکسو و هلیو، در حال حاضر یک تن (۱۰۰۰ کیلوگرم) برای هر سایز می‌باشد. یعنی سفارش تولید شما باید حداقل یک تن پاکت باشد.
لازم به توضیح اینکه امکان چاپ چندین طرح و رنگ متفاوت در یک سایز (بنا به سایز  مورد سفارش) مقدور می‌باشد.

گالری تصاویر