پاکت بغل کاست یا چهار طرف دوخت

این نوع پاکت‌ها دو برابر پاکت‌های ایستاده گنجایش دارند. بنابراین بهترین انتخاب برای پودرهای خوراکی و غیر خوراکی هستند. در مجموعه ما این پاکت‌ها به صورت خام عرضه نخواهند شد و با سفارش مشتری تولید خواهند شد. پاکت‌های بغل کاست یا دو گست به صورت زیپدار عرضه نمی‌شوند.

گالری تصاویر