پاکت های پنجره دار

طرح پنجره‌دار یکی از طرح‌های پرمصرف پاکت ایستاده است. طرح‌های پنجره‌دار در مجموعه ما معمولا با فیلم‌های رنگی عرضه می‌شود. این نوع پاکت‌ها را می‌توانید برای انواع گرانول‌های خوراکی یا غیر خوراکی استفاده کنید. همچنین اجرای چاپ سیلک روی این نوع پاکها بسیار پر طرفدار می‌باشد. پنجره پاکت‌ها می‌تواند دایره‌ای شکل و یا مستطیل باشد.

سایزبندی پاکت‌های ایستاده پنجره‌دار

مقادیر داخل جدول بر اساس سانتی‌متر می‌باشد.

۳۰×۴۰ ۲۵×۳۵ ۲۰×۳۰ ۱۶×۲۴ ۱۵×۲۰ ۱۰×۱۵